İptal ve İade Politikası

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE ŞARTLARI

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.
 3. Ürün kargo ücreti olan kargo ücretleri alıcılar tarafından karşılanacaktır.
 4. Satın alınan her ürün yasal 30 günlük süreyi geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
 5. Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri ile teslim edilmesi gerekmektedir.
 6. Satıcı, satın aldığı ürünü satamayacak hale gelirse bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilmelidir.

SATIN ALINAN ÜRÜN ÖDENMEZSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim alındıktan sonra, ödemesini yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız yere kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmediği tespit edilirse, Alıcı; sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde masrafları SATICI’ya ait olmak üzere iade etmek. SATICI’ya iade edilmelidir.

ÜRÜN BULUNMAYAN NEDENLERLE SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEZSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda Alıcı’ya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın 2-3 hafta içinde alıcının hesabına aktarması mümkündür.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtık vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, mal/hizmeti teslim aldıktan sonra özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte faturanın da iade edilmesi gerekmektedir.

VAZGEÇME HAKKI:

 1. ALICI; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malları reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir ve aşağıdaki iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya bildirmek kaydıyla hiçbir sebep göstermeksizin.

12. SATICININ CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLDİRİLMESİ GEREKEN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Site İsmi: oopbook Kitabevi
Adres: Alavardı Mh. Silleli Hakkı Sk. No: 6/8 Meram, Konya
E-Posta: info@oopbook.com
Tel: +90 530 923 97 97

CAYMA HAKKI SÜRESİ:

 1. Alıcı hizmet satın almış ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI’ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün “Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkının kullanılamayacağı” hükmü işbu sözleşmede düzenlenmiştir.

CAYMA HAKKI KULLANIMI: 

 1. ALICI veya kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası adına kesilen sipariş iadeleri İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanamaz.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE ŞARTLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür.
 2. ALICI’nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. Yönetmelik gereği ALICI tarafından paketi açılmış olan veri kayıt ve veri saklama cihazları, bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin olarak Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit vb.) iadesi için ambalajlarının açılmamış olduğunu, denenmemiş, sağlam. ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapması halinde temerrüde düşmesi halinde kart hamili banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI’dan talep edebilir ve her halükarda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun geç ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder. .

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. İş Bankası hesabımıza (TL) Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yapabilirsiniz.
 2. Sitemizde kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartına online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.