Şartlar ve Koşullar

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘site kullanım koşullarını’ dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimizin aşağıdaki şartları kabul ettiği varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’),  https://www.oopbook.com adresindeki oopbook Kitabevi’nin mülkiyetindedir ve onun tarafından işletilmektedir  . Siz (‘Kullanıcı’), sitedeki hizmeti kullanmakla ve kullanmaya devam etmekle, sitede sunulan tüm hizmetlerden yararlanırken aşağıdaki koşullara tabi olursunuz; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu ve 18 yaşından büyük olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuyup anladığınızı ve bunlara bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. sözleşmede yazılı şartlar.

İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu site üzerindeki hak ve yükümlülükleri yüklemekte olup, taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde yukarıda belirtilen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve süresi içinde yerine getireceklerini beyan ederler. bu sözleşmede istenen şartlar.

1.      SORUMLULUKLAR

  • oopbook Kitabevi, fiyatlarda ve sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
  • oopbook Kitabevi, üyenin teknik arızalar hariç olmak üzere sözleşmeli hizmetlerden yararlanacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik başka herhangi bir işlemde bulunmayacağını, aksi takdirde doğacak zararlardan 3. Kişiler nezdinde sorumlu olacağını ve bu hukuki sorumluluğun yasal olduğunu peşinen kabul eder. ve hakkında cezai işlem yapılacaktır.
  • Kullanıcı faaliyetlerinde ahlak ve ahlaka aykırı, hukuka aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyici, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyici, telif haklarını ihlal eden, yasa dışı faaliyetlere teşvik edici içerikler üretmeyecektir. site veya iletişimlerinde. paylaşmamayı kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden gelen etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi taleplerini paylaşma hakkını saklı tutar.
  • Site üyelerinin birbirleriyle veya 3. şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2.       Fikri Mülkiyet Hakları

  • Bu Sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları, site işletmecisi ve sahibine, oopbook Kitabevi’ne veya ilgili kişiye ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır. Uluslararası hukuk. aşağıda. Bu Siteyi ziyaret etmek veya bu Sitedeki hizmetleri kullanmak, bu tür fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir hak vermez.
  • Sitedeki bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin tamamı veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz kullanılamaz.

3.      Gizli bilgi

  • oopbook Kitabevi, kullanıcıların site üzerinden ilettiği kişisel bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgileri içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
  • Kullanıcı, pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanımı ile sınırlı olarak promosyon, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. kullanabilir, Site sahibi oopbook Kitabevi’nin iletişimini, portföy durumunu paylaşmaya muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. ve bağlı olduğu iştirakleri veya grup şirketleri ile ilgili demografik bilgiler. Bu kişisel bilgiler, oopbook Kitabevi bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiki çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
  • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin usulüne uygun olarak talep edilmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olması halinde resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.      Garanti Yok

BU SÖZLEŞME MADDELERİ, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. Oopbook Kitap Kitabevi TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER, “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” TEMELİNDE, HİÇBİR ZIMNİ SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME GARANTİSİ OLMAKSIZIN SAĞLANMAKTADIR. ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA HİÇBİR TÜRDE GARANTİ YOKTUR.

5.      Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini sağlamalıdır. Aksi halde işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcıya bilgi verilmeden hesap kapatılabilecektir.

Site ve üçüncü şahıslara ait sitelerde şifre ve hesap güvenliğinden kullanıcı sorumludur. Aksi halde veri kaybından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

6.      Mücbir Sebep

tarafların kontrolünde olmayan; Sözleşmeden doğan doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri (aşağıda toplu olarak “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır). Yükümlülükler taraflarca yerine getirilemez hale gelirse taraflar sorumlu değildir. Bu süre zarfında Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7.      Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirliği

Bu sözleşmenin şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini sürdürecektir.

8.      Sözleşme Değişiklikleri

oopbook Kitabevi, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını dilediği zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

9.      Bildirim

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek tüm bildirimler, oopbook Kitabevi’nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli bir tebligat adresi olduğunu, değişiklik olması halinde 5 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. .

10.  Kanıt Konvansiyonu

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemlerden doğabilecek her türlü ihtilaflarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri, bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecektir. , kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11.  Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafların çözümünde Konya Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.