Divan-ı Aşiran

Yaklaşık 30 yıl öncesinde başladığım divan edebiyatı serbest vezin türündeki beyitlerim 4000 civarındadır.

Hayır bir şair değilim... 

Videoyu oynat