A Muslim’s Road Map (Catechism)

Faith, Worship, Morality

Catechism has a very important place in the religious and religious life of Muslims. Catechisms, long or short, according to time, conditions and expectations, generally contain the information necessary for Muslims to live their religion in their daily lives. Therefore, the aim of the catechisms has been limited to these current practices.

The elaboration of all the orders and prohibitions of religion is left to more comprehensive studies. This is largely in line with the special demands and efforts of those who want to gain a deeper understanding of the principles that the religion of Islam brings to the individual, family and community, social and universal issues. Further knowledge will of course require deepening into the broader Islamic literature.

Therefore, this book contains first hand the requirements and practices of the religion of Islam. Of course, the requirements of the religion of Islam, advice, advice, offers and directives are not limited to these. However, it should be stated that although this study contains limited and priority issues, it gives the basic information that a Muslim should acquire and receive. More precisely, the book is an effort to present the message brought by Islam in a concise and easily understandable way in terms of belief, worship and morality.

Book Author

SKU: 9789752781313 Category: Tags: , , ,
Clear

Description

İman, İbadet, Ahlak

İlmihalin, Müslümanların din ve diyanet hayatında çok önemli bir yeri vardır. İlmihaller, zamana, şartlara ve beklentilere göre uzun ya da kısa birlikte, genelde Müslümanların günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleri için gerekli olan bilgileri ihtiva ederler. Dolayısıyla ilmihallerin hedefi de bu karşılaşılan güncel pratiklerle sınırlı tutula gelmiş.

Dinin bütün emir ve yasaklarının detaylandırılması ise daha geniş kapsamlı çalışmalara bırakılmıştır. Bu da büyük ölçüde islâm dini’nin ferde, aile ve cemiyete, sosyal ve evrensel meselelere getirdiği ilkelere daha derinlikli bir vukufiyet elde etmek isteyenlerin özel talep ve gayretlerine vabestedir. Daha fazla vukufiyet de pek tabiî olarak geniş İslâmî literatürde erinleşmeyi gerektirecektir.

Bu yüzden bu kitap, ilk elden İslâm dininin gerekleri ve pratiklerini ihtiva etmektedir. Elbette İslâm dininin gerekleri, tavsiye, öğüt, teklif ve direktifleri bunlarla sınırlı değildir. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, bu çalışma sınırlı ve öncelikli konuları ihtiva etse de bir müslümanın edinmesi ve alması gerekli temel bilgileri vermektedir. Daha doğrusu kitap, inanç, ibadet ve ahlâk boyutuyla İslâm’ın getirdiği mesajı özlü ve kolay anlaşılabilir bir şekilde sunma gayretidir.

Additional information

Language

Turkish

Paper Type

1 pearl pulp paper

Number of Pages

772

Types

Publication Year

2005

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.