Ahilik And Professional Ethics

Ahilik, which is one of the basic values of the Turkish nation, is a lifestyle based on principles such as honesty, reliability, respect for business and professional ethics, respect for rights and law, respectful, compassionate and friendly in trade and social relations between people. Ahilik is a treasure trove of cultural civilizations that align with today’s universal values.

Every nation has its ups and downs from time to time. Ahilik system is one of the organizations that contributed to the resurrection of the Turkish nation in the 13th-14th century and played the most important role in the development of profession and trade with the Turkification and Islamization of Anatolia, which is our own culture.

The basic rule of the Ahilik is to live on sweat. They are the principles of cooperation and maintaining community order. The Ahi organization, which changed over time, began to become guilds in the 17th century. During the fall of the Ottoman Empire, it completely disintegrated and disappeared into the guilds. The Ahi organizations, which remained in small numbers, were closed in 1925. However, the influence of the Ahi’s rules and ideals regarding trade has continued to this day in areas such as cooperatives, insurance and banking systems. It is possible to see the effect of Ahilik to the present day in customs such as “imece”, which is still seen in rural areas. Ahilik is an institution of “professional” character spread throughout the Turkish provinces. These troops have tried to establish solidarity and cooperation among people, especially their members.

Ahilik system, a Turkish interpretation that draws its inspiration from Islam, is integrated with the ideal of “two days equal” of our beloved Prophet, whose message pierces the ages to make our people have a profession with the understanding that “art is a golden bracelet”.

SKU: 97860563854520 Category:
Clear

Description

Türk milletinin temel değerlerinden olan Ahilik insanlar arasındaki ticaret ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, güler yüzlü olma gibi ilkeleri esas almış bir yaşam tarzıdır. Ahilik, günümüz evrensel değerleriyle uyum gösteren bir kültür medeniyet hazinesidir.

Her milletin zaman zaman inişli çıkışlı dönemleri olmaktadır. Ahilik sistemi de 13-14. yüzyılda Türk milletinin yeniden dirilişine katkıda bulunmuş tamamen bizim öz kültürümüz olan, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasıyla meslek ve ticaretin gelişmesinde en önemli rol oynayan kuruluşlardandır.

Ahiliğin temel kuralı alın teriyle geçinmektir. Yardımlaşma ve toplum düzenini koruma ilkeleridir. Zaman içinde değişime uğrayan Ahi teşkilatı, 17. yüzyılda loncalara dönüşmeye başladı. Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde tümüyle dağılarak loncaların içinde kayboldu. Daha sonra az sayıda kalan Ahi teşkilatları, 1925’te kapatıldı. Bununla birlikte Ahilerin ticaretle ilgili kural ve ideallerinin etkisi, kooperatif, sigorta ve bankacılık sistemleri gibi alanlarda günümüze kadar sürdü. Kırsal bölgelerde hala görülen imece gibi adetlerde de Ahiliğin günümüze kadar gelen etkisini görmek olanaklıdır. Ahilik, Türk illerinde yayılmış olan “mesleki” karakterli kurumlardır. Bu birlikler, başta mensupları olmak üzere, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma kurmaya çalışmışlardır.

İlhamını İslam’dan alan bir Türk yorumu olan Ahilik sistemi “sanat altın bileziktir” anlayışıyla halkımızın meslek sahibi olması yönünde çağları delen mesajını tıpkı sevgili Peygamberimizin “iki günü eşit olan aldanmıştır” idealiyle bütünleşmiştir.

Additional information

Language

Turkish

Number of Pages

416

Paper Type

1 pearl pulp paper

Publication Year

2016

Types

Editor

Doç. Dr. Ömer Akdağ, Uzm. Meltem Kurtuluş

Status

2nd hand clean

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.