Conciliation in 1000 Questions

Esteemed Candidates of Conciliation,

In accordance with the Regulation on Conciliation in Criminal Procedure published in the Official Gazette on 5 August 2017 by the Ministry of Justice , a written exam requirement has been imposed on the Conciliators. From the sections in the Education Book;

a) On the subject of communication; 10 questions
b) On the subject of negotiation; A total of 100 questions will be asked, including 15 questions
c) 20 questions from the practice
d) 55 questions from the Conciliation, TCK, CMK, Regulation on Conciliation in Criminal Procedure and Fee Schedule.

In the exam, it will not be practiced that wrong answers take away the correct answer.

In this context, the question bank, which we have prepared in accordance with the training book published by the Department of Alternative Solutions of the Ministry of Justice,
contains a total of 1000 questions consisting of 10 different trial exams prepared in accordance with the distribution stated above .

The question bank, which we have prepared in accordance with the training book, will be your greatest helper in the Mediator Exam.

We wish good luck to all Mediator candidates who will take the exam.

SKU: 9786053062790 Category: Tag:
Clear

Description

Değerli Uzlaştırmacı Adayları,
Adalet Bakanlığınca 05 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca Uzlaştırmacılara yazılı sınav şartı getirilmiştir. Eğitim Kitabında yer alan bölümlerden;

a) İletişim konusundan; 10 soru
b) Müzakere konusundan; 15 soru
c) Uygulamadan, 20 soru
d) Uzlaştırma, TCK, CMK, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ve Ücret Tarifesinden 55 soru olmak
üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

Sınavda yanlış cevapların doğru cevabı götürmesi uygulaması yapılmayacaktır.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yayınlanan eğitim kitabına tamamen uygun şekilde hazırlamış olduğumuz soru bankasında yukarıda
belirtilen dağılıma uygun olarak hazırlanmış 10 farklı deneme sınavından oluşan toplam 1000 soru bulunmaktadır.

Eğitim kitabına uygun olarak hazırlamış olduğumuz soru bankası sizlerin Uzlaştırmacı Sınavında en büyük yardımcı kaynağı olacaktır.

Sınava girecek tüm Uzlaştırmacı adaylarına hayırlı olmasını temenni ederiz.

Additional information

Language

Turkish

Status

2nd hand used

Prepared by

Bulut Çetin, Sinan İlhan

Paper Type

1 pearl pulp paper

Types

Number of Pages

191

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.