Conversations

This work, which was published by Keşkül publications, includes the mystic talks of Ömer Tuğrul İnançer in Eskişehir.

This work of Ömer Tuğrul İnançer, who is a competent person in Sufism, leaves a sweet mark on the minds like his other works and gives peace to the hearts. The book, which contains 6 different main titles, includes the following topics:
* Hijra
* Hz. Birth of the Prophet to the Hereafter
* Sufism : The Universal Message of Islam
* Entering the 21st Century Mevlana
* Love
* Yunus and Love

Ömer Tuğrul İnançer, who says, “Machines, things, space and time cannot have a religion, people have a religion”, expresses important details that we do not know or have overlooked in the subject of migration. While the reader becomes aware of the unknowns of the migration, on the other hand, Hz. He is drowning in deep feelings with the mention of the Prophet’s birth in the hereafter.

In the work, the expression “Sufism: The Universal Message of Islam” is evaluated as the effect of being under the involuntary influence of an extraordinary propaganda bombardment.

* Why do the whirling dervishes not feel dizzy when they are returning?
* Do those who perform whirling receive a special education? Or can everyone come back?
* About women being
whirling dervishes .. * What is the place of music in our religion?
* Do the Mevlevi’s clothes have any meaning?
* Is ijazah required to read Mesnevî?
* How far did the Mevlevism reach the people?
* Shams-i Tabrizi and Hz. It sheds light on many other issues such as the love between Mevlânâ.

Book Author

SKU: 9789944349000 Category:
Clear

Description

Keşkül yayınlarından çıkan bu eser, Ömer Tuğrul İnançer’in Eskişehir’ de vermiş olduğu tasavvuf sohbetlerini içermektedir.

Tasavvuf konularında ehil bir zât olan Ömer Tuğrul İnançer’in bu eseri de diğer eserleri gibi akıllarda tatlı bir iz bırakıp, gönüllere huzur veriyor. 6 farklı ana başlık içeren kitapta şu konular yer alıyor :
* Hicret
* Hz. Peygamber’in Âhirete Doğumu
* Sufizm : İslâm’ın Evrensel Mesajı
* 21. Yüzyıla Girerken Hz. Mevlânâ
* Sevgi
* Yunus ve Aşk

“Makinaların, eşyanın, mekânın, zamanın dini olmaz, insanların dini olur” diyen Ömer Tuğrul İnançer, hicret bahsinde bilmediğimiz, ya da gözden kaçırdığımız önemli detayları dile getiriyor. Okuyucu, hicretin bilinmeyenlerine vâkıf olurken diğer yandan Hz. Peygamber’in âhirete doğumu bahsiyle de derin hissiyata boğuluyor.

Eserde, “Sufizm : İslâm’ın Evrensel Mesajı” ifâdesi fevkalâde bir propaganda bombardımanının gayr-i ihtiyârî tesiri altında kalmanın etkisi olarak değerlendiriliyor.

* Semâzenler dönerken niye başları dönmüyor?
* Semâ edenler özel bir eğitim görüyor mu! Yoksa herkes dönebilir mi?
* Bayanların semâzen olması hakkında..
* Dinimizde mûsikinin yeri nedir?
* Mevlevîler’in giysilerinin anlamı var mıdır?
* Mesnevî’yi okumak için icâzet gerekiyor mu?
* Mevlevîlik halka ne kadar inebilmiştir?
* Şems-i Tebrîzî ve Hz. Mevlânâ arasındaki muhabbet gibi daha nice konulara ışık tutuluyor.

Additional information

Language

Turkish

Paper Type

2nd Dough cardboard cover

Number of Pages

253

Types

Publication Year

2006

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.