Deep History / January 2021

Village Institutes Fact

We are discussing a subject that we have heard about for many years but that our people do not know much about: Village Institutes. Village Institutes were largely shunned from the communist Soviet Union regime and were nothing more than a project to reduce Kemalist ideology to villages, as well as to train loyal servants to the regime. The Village Institutes could not go beyond being “houses of mischief” opened in order to train amirs for the Kemalist regime and to keep the village in its former state.

With the first issue of 2021, our accounting comes alive with the past.

Here is the real face of Village Institutes…

“The Reality of Village Institutes” was first presented to Prof. Dr. Mustafa Capar Were the Institutes the CHP’s outpost and vote depots? While answering the question, Mustafa Armağan shows who closed the Village Institutes. Poet-Writer Yavuz Bülent Bakiler tells that Village Institutes are communist nests full of promises to train teachers, while in the novels written by graduates of Mustafa Özel Village Institutes, he reveals the mentality that underestimates the village and trains amirs for the Kemalist regime. Author-Presenter-Theater Mehmet Önder shows the behind the scenes of the Village Institutes through his book The Revenge of the Snakes, which has also been adapted for cinema, while Mirza Mahmut Demir sheds light on what the nationalist-conservative philistine wrote and drew about the Village Institutes.

In addition, the “father” of the Village Institutes, İ. Hakkı Tonguç’s son, Dr. Engin Tonguç’s article “The CHP Destroyed Village Institutes” and Inspector F. İsfendiyaroğlu’s report on communist propaganda in Pulur Village Institute.

Except for the “Village Institutes Fact” file, Dr. Halim Gencoglu, Prof. Dr. Ismail Taspinar, Prof. Dr. Ekrem Bugra Ekinci, Dr. Ahmet Uçar, Researcher-Author Arif Emre Gündüz, Tülay Metin, Art Historian-Researcher Ali Kılcı, Prof. Dr. Adnan Demircan, Martyn Downer, Assoc. Dr. Many researchers, writers and academics such as Şefaattin Deniz and Journalist, Researcher-Author Mehmet Poyraz wrote valuable articles.

In addition, Derin History brings you a compilation from the newspaper “Yarim”, which was published by Arif Oruç and was closed with the 1931 Press Law. Derin History gives a glimpse into the social, economic and political scenes of the Republican Era, from a banned newspaper to the news that people committed suicide due to living in misery, that we exported turtles for national economic development, to the children of this nation who took their share from the secular education system and became Christian, and to many other articles. He presents this work, which sheds light on the moment, to you. The work titled The Deleted History of the 1930s, prepared by Mustafa Armağan, is presented to all readers in The Last Dissident Arif Oruç’s Tomorrow Newspaper.

Deep History continues in the light of information that will make you forget all you know.

SKU: 9772147055007 Category:
Clear

Description

Köy Enstitüleri Gerçeği

Uzun yıllar adını duyduğumuz ve fakat halkımızın hakkında pek de malumatı olmadığı bir konuyu ele alıyoruz: Köy Enstitüleri. Köy Enstitüleri büyük ölçüde komünist Sovyetler Birliği rejiminden aparılmıştı ve rejime sadık kullar yetiştirme yanında Kemalist ideolojinin köylere indirilmesi projesinden başka bir şey değildi. Köy Enstitüleri, Kemalist rejime emir eri yetiştirmek ve köyü eski halinde tutabilmek için açılmış birer “fesat yuvası” olmaktan öteye gidememişti.

2021 yılının ilk sayısıyla geçmişle muhasebemiz canlanıyor.

İşte Köy Enstitüleri’nin gerçek yüzü…

“Köy Enstitüleri Gerçeği” dosya konusunda ilk olarak Prof. Dr. Mustafa Çapar Enstitüler, CHP’nin ileri karakolu ve oy depoları mıydı? sorusuna cevap verirken Mustafa Armağan Köy Enstitülerini kimin kapattığını gösteriyor. Şair-Yazar Yavuz Bülent Bakiler Köy Enstitülerinin öğretmen yetiştirme vaadiyle dolu birer komünist yuvası olduklarını anlatırken Mustafa Özel Köy Enstitülerinden mezun olanların kaleme aldığı romanlarda köyü küçümseyen ve Kemalist rejim için emir eri yetiştiren zihniyeti açığa çıkartıyor. Yazar-Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder sinemaya da uyarlanan Yılanların Öcü kitabı üzerinden Köy Enstitülerinin perde arkasını gösterirken Mirza Mahmut Demir Milliyetçi-muhafazakâr efkârın Köy Enstitüleri hakkında yazıp çizdiklerine ışık tutuyor.

Ayrıca Köy Enstitülerinin “babası” olan İ. Hakkı Tonguç’un oğlu Dr. Engin Tonguç’un “Köy Enstitülerini CHP Yıkmıştı” yazısı ile Müfettiş F. İsfendiyaroğlu’nun Pulur Köy Enstitüsü’nde komünizm propagandası yapıldığına dair raporunu istifadenize sunuyoruz.

“Köy Enstitüleri Gerçeği” dosyası haricinde Dr. Halim Gençoğlu, Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Dr. Ahmet Uçar, Araştırmacı-Yazar Arif Emre Gündüz, Tülay Metin, Sanat Tarihçi-Araştırmacı Ali Kılcı, Prof. Dr. Adnan Demircan, Martyn Downer, Doç. Dr. Şefaattin Deniz ve Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Mehmet Poyraz gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Ayrıca Derin Tarih, Arif Oruç’un çıkartmış olduğu ve 1931 Matbuat Kanunu ile kapatılan Yarın gazetesinden bir derlemeyi sizlerle buluşturuyor. Derin Tarih, halkın sefalet içerisinde yaşamaktan intihar ettiği haberlere, millî ekonomik kalkınma için kaplumbağa ihraç ettiğimize, laik eğitim sisteminden hissesini alan ve Hıristiyan olan bu milletin evlatlarına, ve daha nice yazılara değin yasaklanan bir gazeteden Cumhuriyet Devri’nin içtimaî, iktisadî, siyasî sahnelerine bir lahza ışık tutan bu eseri sizlere hediye ediyor. Mustafa Armağan’ın hazırladığı Son Muhalif Arif Oruç’un Yarın Gazetesinde 1930’ların Silinen Tarihi adlı eser bütün okurlara armağan ediliyor.

Derin Tarih, bütün bildiklerinizi unutturacak bilgiler ışığında devam ediyor.

Additional information

Language

Turkish

Period

June 2021

Issue Number

106

Types

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.