Early Seljuk History: A New Interpretation

This work, which deals with the early periods of the Seljuk Turks, who emerged from the Western Eurasian steppes and conquered Iran, Iraq and Anatolia and founded one of the greatest empires of the medieval Islamic world, is one of the rare studies published in a Western language regarding this important page of Turkish and Islamic history. It offers a new perspective on its origin.

Perhaps the most important, but least understood, period of the Seljuks is their transformation into an Islamic empire, more than one tribe, living a nomadic life in the Western Eurasian steppes. Concentrating on this foundation period, Andrew CS Peacock reveals that the nomadic and steppe pasts of the Seljuks played a much more important role in this crucial process, by considering sources that have not been used much before (Georgian, Armenian, Arabic, Persian, etc.). . The Establishment of the Seljuk State, which also examines how the peoples living in the settled order in the Middle East were affected by these invasions and the first Turkish settlements that caused the demographic structure of the region to change permanently, sheds light on the history of the Middle East from a different perspective in this context.

Book Author

SKU: 9786053326694 Category: Tag:
Clear

Description

Batı Avrasya bozkırlarından çıkıp İran, Irak ve Anadolu’yu fethederek ortaçağ İslam dünyasının en büyük imparatorluklarından birini kuran Selçuklu Türklerinin ilk dönemlerini ele alan bu eser, Türk ve İslam tarihinin bu önemli sayfasıyla ilgili olarak bir Batı dilinde yayımlanmış ender çalışmalardan biridir ve bu büyük göçebe imparatorluğunun doğuşuna ilişkin yeni bir bakış açısı sunmaktadır.

Selçukluların belki en önemli ama en az anlaşılmış dönemi, Batı Avrasya bozkırlarında göçebe bir yaşam süren bir boydan büyük bir İslam imparatorluğuna dönüşme süreçleridir. Bu kuruluş dönemi üzerine yoğunlaşan Andrew C.S. Peacock, daha önce pek kullanılmamış kaynakları (Gürcüce, Ermenice, Arapça, Farsça, vb) da ele alarak, bu can alıcı süreç içinde Selçukluların göçebe ve bozkır geçmişlerinin bugüne kadar düşünüldüğünden çok daha önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Ortadoğu’da yerleşik düzende yaşayan halkların bu istilalardan nasıl etkilendiklerini ve bölgenin demografik yapısının kalıcı biçimde değişmesine neden olan ilk Türk yerleşimlerini de irdeleyen Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu, bu bağlamda Ortadoğu tarihine farklı bir açıdan ışık tutmaktadır.

Additional information

Translation

Zeynep Rona

Language

Turkish

Original Name

Early Seljuq History: A New Interpretation

Paper Type

Book Paper

Number of Pages

272

Types

Publication Year

2016

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.