Halim Efendi’s Meşk Murakkai

Mustafa Halim Özyazıcı (1898-1964) Efendi’s Nesih, Divani, Celi Divani, Rik’a Meşk Murakkaı, Halim Efendi, one of the most powerful calligraphers of the last generation, whose precedent we rarely come across in the past, was born on 14 January 1898 – 20 Şaban 1315 in the Haseki district of Istanbul (Hekimoğlu Ali Paşa Mahallesi, Koca Yusuf Street, nr.51). His father is Nalınci Hacı Cemal Efendi and his mother is Adviye Hanım.

After completing his primary education at Esekapu (Isa Gate) Primary School, Halim Efendi continued to Haseki Gülsen-i Maarif Secondary School and received a diploma with a very good degree from there. His father, who saw his talent and interest in art, tried to bring the pleasure of beautiful writing to little Halim. Halim Efendi expressed his father’s efforts from time to time; “I started writing with the encouragement of my father. He describes the writing to me, he carves my pen with care; he loved it. Rest in peace. May God be pleased with him.” However, he took his first writing practice in the traditional method from Hamid Bey, the calligraphy teacher of the High School. Hamid Bey, sensing the artistic genius of Halim, took care of him and prepared him as the best calligrapher of the future.

After attending Sanayi-i Nefise Mektebi for a year, Halim Efendi was enrolled as a student in Medresetül Calligraphy, which was opened by Şeyhülislam Hayri Efendi in 1914 as an affiliate of the Evkaf-ı İslamiyye museum, as an artist who was trained at an advanced level in the art of calligraphy. Here, he learned celi thuluth and tugra from İsmail Hakkı Bey, divani from Ferid Bey, and rik’a writing from Said Bey, and received a diploma on September 26, 1918 (20 Zilhijja 1336).

SKU: 9789757663607 Category: Tag:
Clear

Description

Mustafa Halim Özyazıcı (1898-1964) Efendinin Nesih, Divani, Celi Divani, Rik’a Meşk Murakkaı, Mazide emsaline nadir tesadüf ettiğimiz son kuşak, en kudretli hattatlarımızdan Halim Efendi 14 Ocak 1898 – 20 Şaban 1315’te İstanbul’un Haseki semtinde doğdu (Hekimoğlu Ali Paşa Mahallesi, Koca Yusuf Sokağı, nr.51). Babası Nalıncı Hacı Cemal Efendi, annesi Adviye Hanım’dır.

Halim Efendi, ilköğrenimini Esekapu (Isa Kapısı) İptidai Mektebi’nde tamamladıktan sonra Haseki Gülsen-i Maarif  Rüştiyesi’ne devam ederek buradan pek iyi derece ile diploma aldı. Sanata karşı kabiliyet ve alakasını gören babası, güzel yazı zevkini küçük Halim’e kazandırmaya çalıştı. Halim Efendi, zaman zaman babasının bu gayretlerini dile getirerek; “Yazıya evvela babamın teşviki ile başladım. Bana yazıyı tarif eder, itina ile kalemimi yontar; sevdirirdi. Allah rahmet eylesin. Allah  ondan razı olsun” derdi. Fakat geleneksel usulde ilk yazı meşkini Rüştiye Mektebi hat hocası Hamid Bey’den aldı. Hamid Bey, Halim’in sanat dehasını sezerek onunla ilgilendi ve onu istikbalin en iyi hattatı olarak hazırladı.

Halim Efendi, bir yıl Sanayi-i Nefise Mektebi’ne devam ettikten sonra hat sanatında ileri seviyede yetişmiş bir sanatkar olarak Şeyhülislam Hayri Efendi tarafından 1914’te Evkaf-ı İslamiyye müzesine bağlı olarak açılan Medresetül Hattatin’e talebe olarak kaydoldu. Burada İsmail Hakkı Bey’den celi sülüs ve tuğrayı, Ferid Bey’den divani, Said Bey’den rik’a yazıyı meşkederek 26 Eylül 1918 (20 Zilhicce 1336)’ da diploma aldı.

Additional information

Language

Turkish

Paper Type

Coated paper

Number of Pages

50

Types

Publication Year

2011

Publisher

Prepared by

Prof. Dr. Muhittin Serin

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.