Heart Conversations with Ömer Tuğrul İnançer

Heart Conversations with Tuğrul İnançer,  proposes to overcome the basic dilemmas of life with heart. Inançer, who prioritizes the balance of mind and heart, draws attention to the need to live together in conversation while fulfilling obligations. Emphasizing that the matter of the heart is a love affair, he also explains the levels such as sharia, sect, truth and mafifet with examples.

Hz. Inançer, who defined Adam as the first Sufi, primarily our Prophet, Eshab-ı Suffe, Sheikh Abdulkadir Geylani, Mevlana, Necüddin el-Kübra, Eflaki, Selahattin Zerkub-i Konevi, Ebu Necibi Suhreverdi, Ömer’ül Lahci, Ahmed Yesevi, He conveys the life of Sufism and the education system with the legends he chose from Sufi masters such as Ebul Vefa-i Kürdi.

It is about the subjects that raise questions in the minds of today’s people such as Self-Talk, Destiny, Measure, Fortune-telling, Prayer, Levels of Soul, Himmet, Zikrullah, Halvet, Celvet, Seyr-i Süluk, Rüya, Sadr, Çile, Devran, Sufi Therapy, Heart and Mind. The conversations will open the door of the heart to the readers.

Book Author

SKU: 9799759161001 Category:
Clear

Description

Ö. Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri, hayatın temel açmazlarını gönülle aşmayı öneriyor. Akıl ve kalp dengesini önceleyen İnançer, mükellefiyetleri eda ederken muhabbeti de beraber yaşamak gerektiğine dikkat çekiyor. Gönül meselesinin bir muhabbet olduğunu vurgulayarak, şeriat, tarikat, hakikat ve mafifet gibi mertebeleri de örneklerle açıklıyor.

Hz. Adem’i ilk mutasavvıf diye tanımlayan İnançer, başta Efendimiz olmak üzere, Eshab-ı Suffe, Şeyh Abdulkadir Geylani, Mevlana, Necüddin el-Kübra, Eflaki, Selahattin Zerkub-i Konevi, Ebu Necibi Suhreverdi, Ömer’ül Lahci, Ahmed Yesevi, Ebul Vefa-i Kürdi gibi tasavvuf pirlerinden seçtiği menkıbelerle tasavvuf hayatını, terbiye sistemini aktarıyor.

Nefs Tezkiyesi, Kader, Tedbir, Fal, Dua, Nefsin Mertebeleri, Himmet, Zikrullah, Halvet, Celvet, Seyr-i Süluk, Rüya, Sadr, Çile, Devran, Sufi Terapi, Kalp ve Akıl gibi günümüz insanının kafasında soru işaretleri doğuran konularla ilgili yapılan sohbetler, okuyanlara gönül kapısını aralayacaktır.

Additional information

Language

Turkish

Paper Type

2nd Dough cardboard cover

Number of Pages

160

Types

Publication Year

2008

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.