Love of Fire “Mevlana and Shams”

Ahmet Fakih, who now has a mausoleum in Konya, is a person who took lessons in the apparent and mystical field from Mevlana’s father. Finally, a situation comes to him that he plunges into the sea of ​​wonder, leaves the books, and falls into the mountains in a miserable state. A few years pass like this. Veysel Karani’s secret is revealed in this glorious Fakih. One day, when this person was mentioned in Mevlana’s assembly: “Our Master, Shams’i Tabrizi’s sea of ​​drunkenness, it is nothing but a smell.” he commands.

When Şems comes to Konya, he goes down to Şeker Furuşan (Şekerciler) Inn. He rents a room, puts a magnificent and precious lock on the door of the room, while there is nothing but a mat, a pitcher, and a rented bed. He wants the public to see him as a merchant and to be known as such.

Shams: “I had a sheikh named Ebubekir in Tabriz, he used to weave baskets, and I won many provinces from him. But there was something about me that my sheikh could not see, and no one else could see it either. Only Mevlana saw him”.

Those who say that so-and-so is a parent, and so-and-so is not, must have a qualification and knowledge that can measure this. Otherwise, his judgment has no value. For example, if two people come to a person who does not know algebra in mathematics and ask which of the equations they have made is correct, that man would have acted correctly if he said: I do not understand this. But even if he says to either of them that this is right or that is wrong, it has no scientific value, even if the verdict comes.

Book Author

SKU: 9786055538101 Category: Tag:
Clear

Description

Şimdi Konya’da bir türbesi bulunan Ahmet Fakih Mevlana’nın babasından zahiri ve tasavvufi sahada ders almış bir zattır. Sonunda kendisine bir hal, bir cezbe geliyor ki hayret denizine dalıyor, kitapları bırakıyor, perişan bir halde dağlara düşüyor. Bir kaç yılı böyle geçiyor. Veysel Karani’nin sırrı bu şanlı şerefli Fakih’in halinde beliriyor. Bir gün Mevlana’nın meclisinde bu zattan bahis olunurken: “Efendimiz Şems’i Tebrizi’nin şarhoşluk denizi yanında o ancak bir kokudan ibarettir.” buyuruyor.

Şems Konya’ya gelince Şeker Furuşan (Şekerciler) hanına iniyor. Oda kiralıyor, odanın kapısına görkemli ve değerli bir kilit vuruyor, halbuki odada bir hasır, bir ibrik ve kiralık yataktan başka bir şey yoktu. Halkın kendisini bir tüccar olarak görmesini öyle bilinmesini istiyor.

Şems: “Benim Tebriz’de Ebubekir adında bir şeyhim vardı, sepet örerdi ben ondan bir çok vilayetlere mazhar oldum. Fakat bende bir şey vardı ki onu şeyhim göremediği gibi, hiç kimse de görememişti. Onu ancak Mevlana gördü” buyurmuştur.

Falan kimse velidir, falanca kimse değildir diyenlerin kendilerinde bunu ölçebilecek bir liyakat ve bilgi olması gerekir. Değilse verdiği hükmün bir değeri olmaz. Mesela matematikte cebri bilmeyen bir kimseye iki kişi gelip, yapmış oldukları denklemin hangisinin doğru olduğunu sorsalar o adam: ben bundan anlamam ki dese, doğru hareket etmiş olur. Amma ikisinden birine şu doğru, şu yanlış dese verdiği hüküm dek gelse bile bunun ilmi bir kıymeti yoktur.

Additional information

Language

Turkish

Paper Type

2nd Dough cardboard cover

Number of Pages

317

Types

Publication Year

2014

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.