Love of the Prophet in the Ottoman Sultans

The “Love of the Prophet” was the basis of the justice and yeast of the Ottoman Empire, which ruled with mercy for years in the places it conquered on three continents. Ottoman Sultans said, “Sir! O Messenger of Allah! Grab my hand! Expressing their respect and love for our Prophet (pbuh) with every breath, they set an example for believers with their sensitivity, as in the address “I have nothing but you, and I can’t take refuge with anyone else”, and they followed the Sunnah of our Prophet (pbuh) every time they went out with love and in every victory they won. They aim to gain Allah’s approval by obeying them.

Our sultans regarded themselves as self-sacrificing servants (servants of Mecca and Medina) of the Messenger of Allah. They combined the love of Allah and the Prophet with the love of the country and nation in all their works, and they spent their entire lives in this understanding. By sharing the services of the great sultans with you with this work, we pray not to be inherited from our Almighty Lord and to be in the understanding of the values ​​that are lived and lived in us.

“He can’t do it without you, Ertuğrul’s son!
Turks give life, they don’t give life…
Even if your eternal hâdim-ül Haremeyn
Die, our soul awaits your Ravza!”

Book Author

SKU: 9786055902148 Category: Tag:
Clear

Description

Üç kıtada fethettiği yerlerde yıllarca rahmetle hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun mayasında ve adaletinin temelinde “Peygamber Sevgisi” bulunmakta idi. Osmanlı Sultanları, “Efendim! Ey Allahın Resûlü! Tutuver elimden! Senden başka hiçbir şeyim yok, hiçbir kimseye de sığınamam” hitabında olduğu gibi, Peygamberimiz (s.a.s.)’e duydukları hürmet ve muhabbeti her nefeste ifâde ederek bu duyarlılıklarıyla müminlere örnek olmuşlar, aşkla çıktıkları her seferde ve kazandıkları her zaferde Peygamberimiz (s.a.s.)’in sünnetine uyarak, Yüce Allah’ın rızasını kazanmayı gâye edinmişlerdir.

Pâdişahlarımız kendilerini Resûl-i Ekrem Efendimizin fedâkâr bir hâdimi (Mekke ve Medine’nin hizmetçisi) olarak addederlerdi. Her işlerinde Allah ve Peygamber aşkını vatan ve millet sevgisiyle birleştirmişler, bütün ömürlerini de bu anlayış içinde geçirmişlerdir. Bu çalışma ile yüce sultanların hizmetlerini sizlerle paylaşarak Yüce Rabbimizden mîrasyedi olmamayı ve bize yaşanan ve yaşatılan değerlerin idrâki içinde olmayı niyâz ediyoruz.

“Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz!
Can verir, cânânı vermez Türkler…
Ebedî hâdim-ül Haremeyniniz
Ölsek de Ravza’nı ruhumuz bekler!”

Additional information

Language

Turkish

Status

2nd hand clean

Paper Type

2nd Dough cardboard cover

Number of Pages

223

Types

Publication Year

2011

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.