Makâlât

The book of makâlât was formed by compiling the answers given by Shams-i Tabrizi to the questions asked by the disciples and deniers while talking with Mevlânâ during his conversations in some assemblies. The work also brings us to the light of many hidden mistakes that cover Mevlânâ’s private life and his life story.

Mevlana‘s Shams-i Tabrizi describing how the invention with and that many old and new Menakıb authors showing the effort to enlighten the parties can not understand why that can not be well known legendary aspects of the meeting were careful to convey at length in this story, but a romantic costume. The book of makâlât not only lifts the veil on these hidden issues, but also sheds light and clarifies to some extent how Mevlânâ was subject to Shams .

Contrary to the well-known situation, the book teaches that Shams-i Tabrizi was a very sharp-sighted scholar and a lover of truth, a wise guide who reached the level of a mentor. This point alone is enough to indicate the importance of the work.

Book Author

SKU: 9789756205198 Category: Tag:
Clear

Description

Makâlât kitabı Şems-i Tebrizî’nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında Mevlânâ ile konuşurken aralarında geçen bahislerin müritler ve inkârcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevapların derlenmesiyle oluşmuştur. Eser aynı zamanda bize Mevlânâ’nın özel yaşantısını onun hayat hikâyesini kapsayan bir çok gizli hataları da gün ışığına çıkarmaktadır.

Mevlânâ‘nın Şems-i Tebrizî ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini iyi bilinemeyen sebepleri anlaşılamayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren birçok eski ve yeni menakıb yazarları bu hikâyeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir. Makâlât kitabı bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi Mevlânâ’nın Şems‘e nasıl tabi olduğuna da bir dereceye kadar ışık tutmakta ve açıklık getirmektedir.

Kitap herkesçe bilinen halin aksine olarak Şems-i Tebrizî‘nin çok keskin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat âşığı mürşitlik mertebesine ermiş ârif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter.

Additional information

Translation

Mehmed Nuri Gençosman

Language

Turkish

Paper Type

Book Paper

Number of Pages

496

Types

Publication Year

2017

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.