Marriage And Privacy In Islam

It is for all of us that the basis and the basis of Islam are undoubtedly the hadiths of the Qur’an and the Prophet Muhammad, whose law and the word of Allah are complex.

This great and world-esque Islamic religion has polished the divine light, which is an example of jihad, in three great examples, such as the most important need of the people (creed), (act) and (morality). By embracing these three major branches, the people of Islam have reached the shahika of true civilization by ensuring and preserving all their strength and strength, bliss and peace, fez and life everywhere and all times.

Unfortunately, the world and the hereafter are devastated because muslims sometimes neglect one or two of these three suspects, and sometimes all three. Especially today, since many of the people of our time spend all their activities their hopes and ambitions, efforts and patronages simply by giving more value and importance to the needs of material and feeling, neglecting and abandoning the divine and spiritual needs that are essential to them, abandoning the moral orders of Islam, away from the moral field, the circumcision of the Prophet, the beautiful customs and moments of our predecessor, and the family fashion of foreign nations. They are drawn to a number of superstitions, very dangerous bidets, and therefore they cause great harm and evil to our great religion, which is the moral religion.

The reason for this is the ignorance of Muslim parents in the families whose community forms the basis of Islam. They are unable to give moral knowledge and decency to the offspring they bring into the world as much as they need to religion, Children, like trees, grow up on their own, start life without knowing their individual and family duties, do not value and care for religious feelings, and wander around the places of misery, swamps and germ nests in a life of stray life as victims of self-deprecation, enthusiasm and enthusiasm, and as servants and slaves of satan.

And those who build a family home are ignorant. Unguarded does not know what is the purpose of getting married in the nest they have established in heavy burdens, what are the family occupations, what are the mutual duties, how to make a living, how to break the marriage, what is the marriage, how and why the marriage tie is broken, and does not learn the Islamic principles and principles about them by shame to ask the people, and because he does not know, he cannot give a good education to his family and the offspring he brings to the world.

Since there is no work on the broader information (Marriage And Privacy In Islam) that will respond to today’s need for learning by reading, they read a number of immoral newspapers, magazines and novels and works that completely contradict and undermine the islamic morality, customs and traditions like this, and they live as much life as they can by immersing themselves in the sublime fashion of the twentieth century. Unfortunately, our scholars, our ignorant, rich, poor, superior, officer, elder, little one, woman, man, young and old are moving away from the islamic customs and moments in keeping with each other. For this reason, a wide gap in the morality of Islam and tremendous destruction occurs, and day by day this gap increases and expands.

In order to fill this void, to repair some of the ruins, I would like to shed a light on the needs of my faithful brothers and sisters, especially my young brothers who have just settled down and will establish a new home (Marriage And Privacy In Islam) and to obtain a wide range of assets about the duties of the husband and wife in the family home (child education in islam) in the married life that is most needed today. I started writing in 1961, avoiding harams, meccas, bids and superstitions, and hoping that they would find guidance and happiness, and collecting this humble little work from various works, taking refuge in the grace and grace of The Right.

Although a few small works have been written about this issue recently, of course it is indefect and incompetent. I think that this work that I have written will satisfy those who read and do what they read and do, even if it is a little more reflective and not completely in a position to respond to the need. However, my request to my readers, and especially to my elders with knowledge and knowledge, is that when the (servant is not perfect) is terminated, I ask for forgiveness and reassition of my defects. Repentance and fury are from God.

Book Author

SKU: N/A Category:
Clear

Description

Hepimizce malûmdur ki, İslâm dininin esası ve mesnedi hiç şüphesiz Allah kelâmı ve kanunu külli olan Kur’ân-ı Kerîm ile Peygamberi Alişan Efendimizin hadis-i şeriflerinden ibarettir.

Bu muazzam ve âlem şumul islam dini, cihâna örnek olan ilâhi nurunu insanların en mübrem ihtiyacı olan (İTİKAD), (AMEL) Ve (AHLAK) gibi üç büyük şubede parlatmıştır. Bu üç büyük şubeye sarılmak sayesinde ehli islâm, her yerde ve her zaman bütün kuvvet ve kudretini, saadet ve selâmetini, yümün ve bereketini, feyiz ve hayatını temin ve muhafaza ederek -ferdî ve ictimai sahada- hakiki medeniyetin şahikasına ulaşmıştır.

Ne yazık ki, bazen müslümanlar bu üç şubeden bir veya ikisini ve bazen de üçünü birden ihmal ettikleri için dünya ve âhiret de perişan olmuşlardır. Bilhassa zamanımız insanlarından pek çoğu bu gün, bütün faaliyetlerini ümit ve emellerini, gayret ve himmetlerini sırf maddi ve hissi ihtiyaçlara daha çok kıymet ve ehemmiyet vererek sarf edegeldiklerinden, esas kendilerine lâzım olan ruhi ve manevi ihtiyaçları ihmal ve terk ederek islâmın âli emirlerini bırakıp ahlâk sahasından, Peygamber Efendimizin sünnetlerinden, selefimizin güzel âdet ve an’anelerinden uzaklaşarak yabancı milletlerin süfli modasına, ahlâk ve âdetlerine uyarak bir takım hurafelere, çok büyük tehlikeli bid’atlere kapılıyorlar ve bu sebeple de ahlâk dini olan yüce dinimize çok büyük zararlar ve fenalıklar yapmaktadırlar.

Buna sebep de, cemiyeti islâmiyenin temelini teşkil eden ailelerde müslüman anne ve babaların cehaletleridir. Dünyaya getirdikleri yavrularına gereği kadar dĩni ahlâki bilgi ve terbiyeyi verememekte, çocuklar ise yâbâni ağaçlar gibi alâkasız, kendi kendilerine yetişmekte, ferdi ictimai ve ailevi vazifelerini iyice öğrenmeden hayata atılmakta dini duygulara islâmi esaslara kıymet ve ehemmiyet vermeyerek nefsinin zebunu, heva ve hevesinin kurbanı, şeytanın kulu ve kölesi olarak başıboş behîmi bir hayat içerisinde, sefahat yerlerinde, batakhanelerde ve mikrop yuvalarında dolaşmaktadırlar.

Aile yuvası kuranlar ise cahilâne, gafilâne, ağır külfetler içerisinde kurdukları yuvada evlenmekteki gaye nedir, aile mes’uliyeti, karşılıklı vazifeler nelerdir, nasıl geçim yapılır, saâdet nasıl bozulur, nikâh nedir, nikâh bağı nasıl ve neden kopar bilmemekte, bunlara dair islâmî ådet ve esasları da ehlinden sormaya utanarak öğrenmemekte, kendisi bilmediği için de ailesine ve dünyaya getirdiği yavrusuna iyi bir islâm terbiyesi verememektedir.

Okuyarak öğrenmeler için bu günün ihtiyacına cevap verecek, geniş malůmatlı (İSLÂMDA EVLİLİK VE MAHREMİYETLERİ) ne dair bir eserde olmadığından bir takım gayri ahlâki gazete, mecmua, dergi ve romanları ve buna benzer islâmi ahlâk, âdet ve an’anelerine tamamen zıt ve kökünden baltalayan eserleri okumakta ve kendilerini yirminci asrın süflî modasına kaptırarak alabildiğine hayat sürüp gitmektedirler. Bu hayatın gidişatına maalesef alimimiz cảhilimiz, zenginimiz, fakirimiz, amirimiz, memurumuz, büyüğümüz, küçüğümüz, kadınımız, erkeğimiz, gencimiz ve ihtiyarımız birbirine baka baka ayak uydurmada, islâm âdab ve an’anesinden uzaklaşmaktadırlar. Bu sebeble de islâm ahlâkında geniş bir boşluk ve muazzam bir yıkım meydana gelmekte, günden güne de bu boşluk artmakta ve daha da genişlemektedir.

İşte bu boşluğu doldurabilmek, bir nebze olsun yıkıntıyı tamir edebilmek düşüncesiyle mü’min kardeşlerime, bilhassa yeni yuva kuran ve kuracak olan genç kardeşlerime (İSLAMDA EVLİLİK VE MAHREMİYETLERİ) hususunda ve bu gün en çok bilinmesi ihtiyaç olan evlilik hayatında karı kocanın aile yuvasındaki vazifeleri ile (İSLAMDA ÇOCUK TERBİYESİ) ne dair geniş malúmat edinmeleri hususunda bir hizmet gayesiyle ve yollarına bir ışık tutarak, doğru yolu göstermek, haramlardan, mekruhlardan, bid’atlerden ve hurafelerden sakınıp sahili selâmete çıkarak, hidayet ve saadet bulmalarını ümit ederek, Cenab-ı Hakkın tevfik ve inayetine, lütuf ve keremine sığınarak nacizane şu küçük eseri muhtelif eserlerden toplamak suretiyle 1961 senesinde yazmaya başladım.

Bu hususa dair son zamanlarda bir iki küçük eser yazılmışsa da tabidir ki muhtasar ve kifayetsizdir. Yazmış olduğum şu eser ise biraz daha tafsilâtlı olup tamamen ihtiyaca cevap verecek durumda değilse de kısmen olsun okuyanları ve okuduğu ile amel edenleri tatmin eder zannındayım. Yalnız okuyucularımdan ve bilhassa ilim ve irfan sahibi büyüklerimden ricam şudur ki (kul kusursuz olmaz) fehvasınca vaki olan kusurlarımın affını ve tashihini rica ederim. Tevfik ve hidâyet Allah’tandır.

Additional information

Book Author

Language

Turkish

Number of Pages

432

Paper Type

Book Paper

Publication Year

1987

Publisher

Types

Status

2nd hand used

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.