Mein Kampf

Our occupied lands can join the homeland not with heated protests, but with victory blows by the sword. Leadership is the art of concentrating people on a single enemy and keeping that attention intact. In war, the losing side is always guilty, even if it’s right. Political organizations make figurative agreements with each other due to their mutual interests. My philosophical doctrine has the power to make the world live happily again. In such an ideal, of course, there is no room for temporary agreements.
Nations that lack honor and honor sooner or later lose their freedom and independence.

Every time a theatrical performance or music was exaggerated, I saw that it was a Jewish thing. It was the Jews who exaggerated this. Because they took over many areas, they favored each other in all areas. A good German work would not get a 5 out of 10, while a Jewish work would get a 10. That’s why I decided to become an anti-Semite.

• The bigger the lie, the more it believes.
• Life does not forgive weakness.
• I did not come to Earth to make people strong, I came to exploit their weakness.
• Only when a camel goes through the eye of a needle can a great person come to power by election.
• If the dictator stands like a man riding a bicycle, he will fall.
• Whoever rises up against us should consider himself dead.
• All of the great events that turned the world upside down were brought about not in writing, but in words.
• Skills and talents are not a product of education. This ability is innate in the person. So this is a gift from God.

If you tell a lie long enough, loud enough, and often enough, people will believe it. The secret to making people believe a lie is to repeat the lie over and over. Just say it over and over and over.

Book Author

SKU: 9786054977635 Category: Tags: ,
Clear

Description

İşgal altındaki topraklarımız anavatana ateşli protestolarla değil, kılıcın indirdiği zafer darbeleriyle katılabilir. Liderlik insanları tek bir düşman üzerinde toplamak ve bu dikkatin bozulmadan devam etmesini sağlama sanatıdır. Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile. Siyasi kuruluşlar birbirleri ile karşılıklı çıkarlarından dolayı göstermelik anlaşırlar. Benim felsefi doktrinim dünyayı tekrar mutlu bir şekilde yaşatacak güce sahiptir. Böyle bir idealde elbette ki geçici anlaşmalara yer yoktur.
Şeref ve namustan yoksun milletler er geç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.

Ne zaman bir tiyatro gösterisi, bir müzik abartılsa Yahudi yapımı bir şey olduğunu görüyordum. Bunu abartanlar da Yahudilerdi. Birçok alanı ele geçirdikleri için tüm alanlarda birbirlerini kayırıyorlardı. Güzel bir Alman yapıtı 10 üzerinden 5 alamazken Yahudi yapıtları 10 alıyordu. Bu yüzden bir anti-semitist olmaya karar verdim.

• Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur.
• Hayat güçsüzlüğü affetmez.
• Ben Dünya’ya insanları güçlü yapmak için gelmedim, onların güçsüzlüklerini kullanmak için geldim.
• Ancak bir deve iğnenin deliğinden geçtiğinde büyük bir insan seçimle iş başına gelebilir.
• Diktatör, bisikletle giden adama benzer durursa devrilir.
• Her kim bize karşı ayaklanırsa kendisini ölü kabul etmelidir.
• Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir.
• Beceri ve yetenek eğitimin bir ürünü değildir. Bu yetenek kişide doğuştan vardır. Yani bu Tanrı’nın bir lütfudur.

Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince  sık söylerseniz,  insanlar inanır. İnsanları, bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı sürekli tekrar etmektir. Sadece  tekrar, tekrar ve tekrar söyleyin.

Additional information

Translation

A. Basad Kocaoğlu

Language

Turkish

Original Name

Mein Kampf

Paper Type

Book Paper

Number of Pages

712

Types

Publication Year

2018

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.