Miracles Of Our Prophet

I had long wanted to create a book with the living language of today, but I could not dare to create a book with the living language of today, by bringing together the extraordinary works (miracles) of the two world sultans, end time Prophet Mohammed Mustafa Sallallâhü Aleyhi and Sellem’s Hâdis, Siyer, Shamâil and Delâil kitaks in Arabic and turkish very little, scattered in them. Because I don’t know if I I didn’t own a big commercial in the information market because of the lack of services.

Encouraged by the continued encouragement of a friend of mine (Mustafa Uysal,) who contributed to the Turkish Irfan world with many copyright and translation works, the help of The Prophet and the ambassador, and after as serious research as possible, this small work in your hand, which was not even a drop from the inspiration seas of our “Rasûl-ü Ekrem” Lord, occurred. This is a twinkle in His grace, and a speck of His sun, which will not set or set.

First, I listed the verses mentioned in the book (Havârıkul’âde) as (Irhas, goodness, faith, ihầnet istidrac and miracle) as the subject of the Book (miracles), so I left it to the end. In parallel, I tried to provide enough information about (magic) and then to indicate the difference between miracle and magic.

I did not take into this book those who had found fame under the name of miracles and who could not be coincidenced in reliable books, who had no knowledge and no source, and who were not based on any basis, who had been gossiped about, and who had taken the form of effigy.

In general, the subject of the book – separate from the above mentioned – constitutes miracles before the Prophethood, miracles from the time of Mecca, miracles of the Medina era, news from the future, and pre-verses of grace and grace.

Some of the various miracles in a section are given a special number besides the general number.

However, miracles are divided into sections according to their breed and varieties, but in those belonging to the Meccan era, because they are few – this scheme has not been respected. And because the miracles of the wars inhabited them, for example:

The treatment of a hand that was cut off in the battle of Bedr was not included in the disbursement department and placed among the miracles of (Bedr). Again, other miracles in wars were not placed in the parts to which they belonged, but in the places where they occurred.

Since some other words other than some Ottoman words that have been written in Turkish are essentially stuck between the lines, I tried to save our readers from the necessity of mixing a dictionary separately by adding a dictionary to the end of the inscriptor.

If I was able to contribute to Turkish Irfan world with the incapacity I presented above, I will consider myself happy.

I would like to express my nities to our readers for the possible mistakes in both translation and ordering miracles.

It is from Us to work, and from Allah to show the right path.

Book Author

SKU: N/A Category:
Clear

Description

İki Cihan Serveri, Åhir Zaman Peygamberi Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in Hâdis, Siyer, Şemâil ve Delâil kitaplarından çokçası Arapça olarak ve Türkçesi pek az, onlarda dağınık bir halde bulunan, olağanüstü işlerini (mucizelerini) bir araya toplayarak, günümüzün yaşayan dili ile bir kitap meydana getirmeyi, uzun zamandan beri gönlümden geçirir, fakat bir türlü cesaret edemezdim. Çünkü; sermâye azlığından bilgi pazarında büyük bir ticârethane sahibi değildim.

Birçok te’lif ve tercüme eserleriyle Türk İrfan Ålemine katkıda bulunan bir arkadaşımın (Mustafa Uysal’ın,) bu yoldaki sürekli teşviklerinden cesaret alarak, Cenâb-ı Hakk’ın yardımı ve Elçisi’nin, mânevî ihsanlarına sığınarak ve mümkün olduğu kadar ciddi bir araştırmadan sonra, Rasûl-ü Ekrem Efendimizin feyz deryalarından bir damla kadar bile olamiyan, elinizdeki şu küçük eser meydana geldi. Bu, O’nun nûrundan bir pırıltı ve yine O’nun batmayan ve batmayacak olan güneşinden bir zerredir,

Önce akâid kitaplarından (Havârıkul’âde) adıyle bahs konusu edilen hârikaları – geldikleri yerde açıklanacağı üzere – (İrhas, kerâmet, iânet, ih’net istidrac ve mucize) olarak sıraladım Kitabin konusu (mucizeler) olduğu için, onu sona bıraktım. Buna paralel olarak (sihir) hakkında yeter derecede bilgi sunmaya ve sonra da mucize ile sihir arasındaki farkı belirtmeye çalıştım.

Mucize adıyla şöhret bulmuş olan ve güvenilir kitaplarda tesadüf edilemeyen, râvîsi ve kaynağı bulunmayan ve hiç bir temele dayanmayanlarını, râvîleri hakkında dedikodu edilmiş olanlarını ve efsâne şekline bürünmüş bulunanlarını prensib olarak, bu kitaba almadım.

Genel olarak kitabın konusunu – yukarıdaki belirtilenlerden ayrı – Peygamberlikten önceki mucizeler, Mekke devrine ait mucizeler, Medine devrine âit mucizeler, gelecekten haberler, kıyâmet ve kıyâmet öncesi alâmetler teşkil etmektedir. 20 bölümde 620 sıra numarası almışlarsa da bir çoklarında mucizeler iç içe girmiş olduklarından gösterilen rakamdan çok mucize derlenmiş ve gereken yerlerde açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Bir bölümdeki çeşitli mucizelerin bazılarına genel numaradan başka, özel numara da verilmiştir.

Mucizeler, cinslerine, nevîlerine göre bölümlere ayrılmış ise de, Mekke devrine ait olanlarda, az olduğu için – bu tertibe riayet edilmemiştir. Ayrıca savaşlardaki mucizeler de oraları ilgilendirdiği için, meselâ:

Bedr savaşında kesilmiş olan bir el’in tedâvisi, tedâviler bölümüne alınmayarak, Bedr’e âit mucizeler arasına konmuştur. Yine savaşlardaki diğer mucizeler de ait olduğu bölümlere değil, vukû buldukları yerlere konmuştur.

Türkçeye maledilmiş olan bâzı Osmanlıcalardan başka kelimeler de zarûrî olarak satırların arasına sıkışmış olduğundan, kitabin sonuna bir sözlük eklemek suretiyle, genç kuşaktan okuyucularımızı ayrıca bir sözlük karıştırma zorunluğundan kurtarmaya çalıştım.

Yukarıda arzettiğim aczimle ben de Türk İrfan Alemine bir katkıda bulunabilmişsem, kendimi mutlu sayacağım.

Gerek tercümede ve gerekse mucizeleri sıralamaktaki tertip bakımından vukû’u muhtemel hatalardan dolayı, sayın okuyucularımızdan özür dilerim.

Çalışmak bizden, doğru yolu göstermek Allah Teâlâ’dandır.

Additional information

Book Author

Language

Turkish

Paper Type

Book Paper

Number of Pages

415

Publication Year

1971

Publisher

Types

Status

2nd hand used

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.