Portrait of a Sufi from the Pen of Sheikh-i Akbar

This work tells about Zunnun-ı Mısri, who is one of the most remarkable figures among the early Sufis with his asceticism, wisdom, legendary life and concise words. The fact that it was written by the great master of Islamic spirituality and mysticism, Şeyhü’1-Akbar İbn Arabi, increases the importance of the work. Zunnun-ı Mısri’s tales, his life, the Sufis he knows, his words and his understanding of Sufism are introduced as a whole Sufi thought and action in the personality of a characteristic Sufi.

Sheikh-i Ekber mentions the following as the reason for writing this book: “I have not seen anyone in this community who travels more and is with the friends of Allah than Zunnun-i Misri.” “When the righteous are mentioned, mercy descends, because to remember the righteous is to remember Allah. The mercy that descends with their remembrance can be seen in the marrow and its effects appear from outside. They are remembered by Allah alone and attributed to Him alone. They are known only by Him and sought for Him alone. They are the application of all creatures.”

It is a great treasure for those who want to examine Islamic spirituality by going down to its foundations.

Book Author

SKU: 9789756138007 Category: Tags: ,
Clear

Description

Bu eser zühdü, irfanı, efsanevî hayati ve özlü sözleriyle ilk dönem sufîleri arasında en çok dikkat çeken sîmalardan birisi olan Zunnun-ı Mısri’yi anlatıyor. İslam maneviyatının ve tasavvufun büyük üstadı Şeyhü’1-Ekber İbn Arabi’nin kaleminden çıkmış olması, eserin önemini arttırıyor. Zunnun-ı Mısri’nin menkıbeleri, hayati, tanıdığı sufiler, sözleri ve tasavvuf anlayışı merceğe alınmak suretiyle karakteristik bir sufinin şahsiyetinde bütün bir tasavvuf düşünce ve eylem olarak tanıtılıyor.

Şeyh-i Ekber, bu kitabı yazma sebebi olarak şunları zikrediyor: “Ben bu topluluğun içerisinde, Zunnun-ı Mısri’den daha çok seyahat eden ve Allah dostlarıyla birlikte olan başka birisini görmedim.” “Salihler anıldığında rahmet iner, çünkü salihleri anmak Allah’ı anmak demektir. Onların anılmasıyla inen rahmet ise, iliklerde müşahede edilir ve etkileri de dışarılardan zuhûr eder. Onlar, yalnız Allah ile hatırlanır ve yalnız O’na izafe edilirler. Onlar, yalnız O’nunla tanınmakta ve yalnız O’nun için aranmaktadırlar. Onlar, tüm mahlukatın başvurusudur.”

İslam maneviyatını, temellerine inerek incelemek isteyenler için büyük bir hazine.

Additional information

Translation

Ali Vasfi Kurt

Language

Turkish

Paper Type

2nd Dough cardboard cover

Original Name

El-Kevkebu'd Durri Fi Menakibi Zi'n-Nuni'l Mısri

Number of Pages

982

Types

Publication Year

2005

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.