Qusayri Risale

Imam Qusayri, He was born in 986 (h.376) in the town of Üstünüva in Nîşabur, near the Turkmenistan border of Iran. He has been busy with his science education since his young age. He went to Nishapur for financial reasons in his early youth, but meeting and being attached to the great scholar Sheikh Abu Ali Dekkâk (rah), one of the leading masters of the time, changed the course of his life. With the advice of Sheikh Dekkâk, he was engaged in the study of external sciences and reached an important level in science branches such as fiqh and kalam. After the death of his mentor, Abu Ali Dekkâk, Kuşeyrî joined the famous sufi and muhaddis Abu Abdurrahman-ı Sülemi and continued to receive his mystical education and hadith science from him. With the death of Sülemî, Kuşeyrî accelerated his writing of works, establishing private conversation and knowledge circles, and carrying out his activities of guidance and science. In fact, there was a circle of lessons allocated to him during the time of his first master, Abu Ali Dekkāk. At the end of a fruitful life, he attained God’s mercy on 16 Rabi-ul-Awwal 465 (30 December 1072).

Imam Qusayri, who is also the leader of a sect attributed to him, is a sufi and mentor who has had significant influences in the history of Sufism with his knowledge, works and views.

Some of his works: Er-Risâletü’l-Kuseyriyye fi’t-Sufi; Letâifü’l-İşârât; et-Tefsírű’l-Kebîr (et-Teysîr fi İlmi’t-Tafsîr); et-Tahbîr fi’t-Tazkîr; Tertibü’s-Sülük fi Tarîkıllâh; Complaint of the Ahl as-Sunna; al-Fusûl fi’l-Usul; Kitâbü’l-Miʻrâc; Nahvü’l-Kulub; Kitâbu Tevhid’n-Nabawi; al-Kasidetu’s-Súfiyya.

Book Author

SKU: 9756333340 Category: Tag:
Clear

Description

İmam Kuşeyri, 986 (h.376) yılında İran’ın Türkmenistan sınırına yakın Nîşabur’un Üstünüva kasabasında doğdu. Küçük yaşından itibaren fen eğitimi ile meşgul olmuştur. Gençliğinde maddi sebeplerle Nişabur’a gitmiş ancak devrin önde gelen ustalarından olan büyük âlim Şeyh Ebu Ali Dekkâk (rah) ile tanışıp ona bağlı olmak hayatının seyrini değiştirmiştir. Şeyh Dekkâk’ın tavsiyesi ile zahirî ilimlerle meşgul olmuş, fıkıh ve kelam gibi ilim dallarında önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Akıl hocası Ebu Ali Dekkâk’ın vefatından sonra Kuşeyrî, ünlü mutasavvıf ve muhaddis Ebu Abdurrahman-ı Sülemi’ye katılarak tasavvufi eğitimini ve hadis ilmini ondan almaya devam etmiştir. Sülemî’nin vefatı ile Kuşeyrî, eser yazmaya, özel sohbet ve bilgi çevreleri kurmaya, irşad ve ilm faaliyetlerini yürütmeye hız verdi. Aslında, ilk ustası Ebu Ali Dekkāk zamanında kendisine tahsis edilen bir ders çemberi vardı. Bereketli bir hayatın sonunda 16 Rebiülevvel 465 (30 Aralık 1072) tarihinde Allah’ın rahmetine kavuşmuştur.

Aynı zamanda kendisine atfedilen bir tarikatın lideri olan İmam Kuşeyri, ilmi, eserleri ve görüşleri ile tasavvuf tarihinde önemli etkiler bırakmış bir mutasavvıf ve mürşittir.

Eserlerinden bazıları: Er-Risâletü’l-Kuşeyriyye fi’t-Sufi; Letâifü’l-İşârât; et-Tefsírű’l-Kebîr (et-Teysîr fi İlmi’t-Tafsîr); et-Tahbîr fi’t-Tazkîr; Tertibü’s-Sülük fi Tarîkıllâh; Ehl-i Sünnetin Şikayeti; el-Fusûl fi’l-Usul; Kitâbü’l-Miʻrâc; Nahvü’l-Kulub; Kitâbu Tevhid’n-Nabawi; el-Kasidetu’s-Sûfiyya.

Additional information

Translation

Dr. Dilaver Selvi

Language

Turkish

Paper Type

1 pearl pulp paper

Original Name

Er-Risaletü'l-Kuşeyriyye fi't-Tasavvuf

Number of Pages

446

Types

Publication Year

2009

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.