Rubailer

Rubailer and Sisilat-al-Tartib, Avicenna’s Tamcid and Translation

Remzi Publishing House, which introduced Western classics for the first time in our country with (Translations Series from World Authors), and on this occasion, rooting the notion of true and correct translation, took the path of introducing Eastern classics to its readers with a new move this time.

With these works prepared by the most authoritative pens, on the one hand, the great intellectual currents that have established the throne in the East for centuries, dragged millions of masses after them, and had significant effects on the social life of the East as well as on the intellectual and artistic life of the East, on the other hand, together with their explanations, annotations and commentaries. He will try to give examples of oriental masterpieces.

We will follow the (Khayyam Translation) that we have published, (Bektashism), (selections from Masnavi), (selections from Sadi), and new examples from Eastern classics will be presented in proportion to the relevance they arouse. These translations, which will be made from the most original sources, preferably manuscripts, will constitute the most accurate and beautiful translations made in this field until today.

Confident that its readers (the series of translations from world authors) will show as much interest as (Eastern Classics) as well as (Eastern Classics), Remzi Publishing House is proud to announce that it will try to be worthy of the popularity it will see.

Book Author

SKU: 0000000000 Category: Tags: ,
Clear

Description

Rubailer ve Sisilat-al-Tartib, İbn-i Sina’nın Tamcid’i ve Tercemesi

(Dünya muharrirlerinden Tercümeler Serisi) ile memleketimizde ilk defa Batı klasiklerini tanıtan, bu vesile ile de aslından ve doğru tercüme mefhumunu kökleştiren Remzi Kitabevi, bu defa yeni bir hamle ile Doğu klasiklerini okuyucularına tanıtmak yolunu tutmuştur.

En salâhiyetli kalemlerin hazırladığı bu eserlerle bir yandan, Doğuda yüzyıllar boyunca taht kurmuş, milyonluk kütleleri peşinden sürüklemiş, Doğunun fikir, sanat hayatı üzerinde olduğu kadar sosyal hayatı üzerinde de mühim tesirler yapmış büyük fikir cereyanları anlatılırken, öte yandan da, izahlariyle, şerh ve tefsirleriyle birlikte Doğu şaheserlerinden örnekler vermeye çalışacaktır.

Yayınlamış bulunduğumuz (Hayyam Tercümesi) ni, (Bektaşilik), (Mesnevi’den seçmeler), (Sadi’den seçmeler) takip edecek, bunların uyandırdığı alâka nisbetinde Doğu klasiklerinden yeni yeni örnekler sunulacaktır. En orijinal kaynaklardan, tercihan yazma nüshalardan yapılacak olan bu tercümeler, bu güne kadar bu sahada yapılmış olan tercümelerin, en doğrusunu ve en güzelini teşkil edecektir.

Okuyucularının (Dünya muharrirlerinden tercümeler serisi) ne olduğu kadar (Doğu Klâsikleri) ne de büyük bir ilgi göstereceğine, emin bulunan Remzi Kitabevi, göreceği rağbete lâyık olmaya çalışacağını bildirmekle büyük bir şeref duyar.

Additional information

Translation

Abdülbaki Gölpınarlı

Language

Turkish

Status

2nd hand clean

Paper Type

Book Paper

Number of Pages

450

Types

Publisher

Publication Year

1953

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.