Salat and Salam to the Lord of the Lords

“Verily, Allah and his angels always send blessings (mercy and blessings) on the Prophet. O you who believe! Pray for him and greet him with all sincerity.” The verse (Surah Ahzab, 33/56) reminds us of an important duty that believers must fulfill towards their Prophet. Accordingly, believers should remember their Master, whom Allah and the angels remember with mercy and praise, with salat and salutations as a manifestation of their loyalty and devotion to him. Because this remembrance also means accepting what that blessed messenger brought and constantly renewing the allegiance given to him.

Our need for the Messenger of Allah is obvious. Salawat is a place to be done no matter how much it is done because it is related to the endless needs of the endless ummah. With Salawat, believers remember their duties to Habibullah more often, and find an opportunity to contact his orders and increase their love for him.

This book reminds believers of their duties and responsibilities towards the Messenger of Allah, emphasizes the meaning and importance of salawat, and contains exemplary salawat texts on this subject.

Book Author

SKU: 9789752784130 Category: Tags: ,
Clear

Description

“Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât (rahmet ve sena) ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.” (Ahzâb Sûresi, 33/56) âyeti, müminlerin Peygamberlerine karşı yerine getirmeleri gereken önemli bir vazifeyi hatırlatır. Buna göre inananlar Allah’ın ve meleklerin rahmet ve sena ile andığı Efendilerini vefalarının ve ona olan bağlılıklarının bir tezahürü olarak salât ü selâmla yâd etmelidirler. Zira bu anış aynı zamanda o kutlu elçinin getirdiklerini kabullenme ve devamlı surette ona verilen biati yenileme mânâsına gelir.

Bizim Resûlullah’a olan ihtiyacımız âşikârdır. Salavât, nihayetsiz ümmetin, nihayetsiz ihtiyaçları ile ilgili olduğu için ne kadar yapılsa yeridir. Salavâtla müminler Habibullah’a karşı görevlerini daha sık hatırlamakta, onun buyruklarıyla irtibata geçme ve ona olan sevgilerini artırma vesilesi bulmaktadırlar.

Bu kitap müminlere Allah’ın elçisine karşı yerine getirmeleri gereken vazife ve sorumlulukları hatırlatmakta, salavâtın anlamı, önemi üzerinde durmakta ve bu konuda örnek salavât metinlerini ihtiva etmektedir.

Additional information

Language

Turkish

Paper Type

2nd Dough cardboard cover

Number of Pages

160

Types

Publication Year

2011

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.