The Great World Travel Book of Ibn Battuta

“One day, while I was wandering the streets of Dimask (Sam), I witnessed a very interesting incident of a small slave boy. A tile plate called “sahan” in the hands of the slave suddenly fell to the ground and broke. The people immediately gathered around the broken plate. The boy was trembling with fear. One of them said, ‘Let’s collect the pieces of the plate and apply to the overseer of the utensils foundation.’ The boy, who was very frightened, went to the aforementioned foundation together with that man after collecting the pieces in haste upon this suggestion. We learned later that when the slave boy showed the pieces and explained his situation, the Nazir gave him enough money to buy the same broken plate from the foundation’s budget. This event affected me a lot. Because evkaf services are really good works.

The slave’s master would either beat the boy or at least severely scold him and break his heart for breaking that plate. Since this foundation is instrumental in removing that little boy’s fears and taking heart, may Allah Almighty reward those who strive for such good deeds with goodness!”

Yeni Şafak is the unrivaled address of cultural gifts in Turkey. is proud to present another cultural treasure of universal value to its book-friendly readers. Abu Abdullah Muhammed bin Abdullah al-Levâti et-Tanci (1304-1369), known as “Ibn-i Battuta”, who has unquestionably held the title of the greatest traveler of the Islamic world for centuries, welcomes you to the world of the 14th century with a brand new cover layout and a translation adapted to today’s Turkish. It takes him on a quarter-century journey, starting from Tangier (Morocco) to Beijing (China, and finally ending in Tangier. Western readers find it “much more exciting and informative than Marco Polo”, and many credit its author, Ibn Battuta). While this original work, which has caused people to approach them with a respect even exceeding that in the Islamic world, fills an important gap in your libraries.

Clear

Description

“Bir gün Dimask (Sam) sokaklarında gezinirken, küçük bir köle çocuğun yaşadığı son derece ilginç bir olaya tanıklık ettim. Kölenin elinde bulunan ve oralarda “sahan” denilen çini bir tabak ansızın yere düşüp kırıldı. Halk hemen kirik tabağın başına toplandı. Çocuk korkudan tir tir titriyordu. İçlerinden biri, ‘Tabağın parçalarını toplayalım ve kap-kacak vakfı nazırına başvuralım’ dedi. İyice korkmuş durumdaki çocuk, bu öneri üzerine parçaları alelacele topladıktan sonra o adamla birlikte anılan vakfa gitti. Sonradan haber aldık ki, köle çocuk parçaları gösterip durumunu anlattığında, Nâzır ona vakfın bütçesinden kirik tabağın aynısını alacak kadar para vermiş. Bu olay beni çok etkiledi. Çünkü evkaf hizmetleri gerçekten de güzel işlerdendir.

Kölenin efendisi o tabağın kırılmasından dolayı çocuğu ya dövecek ya da en azından şiddetle azarlayıp kalbini kıracaktı. Bu vakıf o küçücük çocuğun korkularını giderip gönül almaya vesile olduğundan, böyle hayırlı işler için gayret gösterenlere Cenab-ı Hüda’da hayır ile karşılık versin!”

Türkiye’de kültür armağanlarının rakipsiz adresi Yeni Şafak. kitap dostu okurlarına evrensel değerde bir kültür hazinesini daha sunmanın kıvancını yaşıyor. İslam dünyasının gelmiş geçmiş en büyük gezgini unvanını yüzyıllardır tartışmasız biçimde taşıyan “İbn-i Battuta” namlı Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah el-Levâti et-Tancî (1304-1369), yepyeni bir kapak düzeni ve günümüz Türkçesine uygunlaştırılmış çevirisiyle sizleri 14. yüzyılın dünyasında Tanca’dan (Fas) başlayıp Pekin’e (Çin uzanan ve sonunda yine Tanca’da noktalanan çeyrek yüzyıllık bir yolculuğa çıkartıyor. Batılı okurların “Marco Polo’dan çok daha heyecan verici ve bilgilendirici” bulup, yazarı İbn-i Battuta’ya çoğu yerde islâm dünyasındakini bile aşan bir saygıyla yaklaşmalarına neden olan bu özgün eser, kütüphanelerinizde önemli bir boşluğu doldururken, hiç kuşkusuz ki İslâm’ın altın çağındaki “sürekli gelişme ve yepyeni atılımlar gerçekleştirmeye” yönelik o benzersiz iyi niyet, cesaret ve coşkuyu da yakından tanımanıza yardımcı olacak.

Additional information

Translation

Muhammed Şerif Paşa

Language

Turkish

Paper Type

Book Paper

Original Name

Tuhfetu'n Nuzzar fi Garaibi'l-Emsar ve'l-Acaibi'l-Esfar

Number of Pages

512

Types

Publication Year

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.