Abdurrahim Zapsu, Kürt şair ve yazar, İslam tarihçisi ve Milli Mücadele destekçisi bir kişidir. 1890 yılında Van’ın Başkale ilçesinde doğmuş, soyu baba tarafından Abdülkadir Geylani, ana tarafından Abbasi sülalesine dayanmaktadır.

Kürt Talebe Ümit Cemiyeti ve Kürt Teali Cemiyeti’nin kurucusu olmuş, Osmanlı dönemi son ilahiyat mezunlarından biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ruslara karşı savaşmış, esir düşmüş, Bakü’de bir esir kampında kalmıştır.

İstanbul’a döndükten sonra Darülfünun İlahiyat Fakültesi’nde eğitim görmüş, Milli Mücadele’ye destek vermiş, Ehl-i Sünnet dergisini çıkarmıştır. Necip Fazıl Kısakürek’in öncülüğünde kurulan Büyük Doğu Cemiyeti’nin de kurucu üyelerinden olmuştur.

Pakistan’a giderek İslam Gençlik Konferansı’na katılmış, pek çok İslam bilgini ile tanışmıştır.
Bedirhan Paşa’nın torunu Hidayet Hanım ile evlenmiş, üç çocuğu olmuştur. 1958 yılında vefat etmiştir.

Eserleri arasında Garip Çocuklara Ahlak Aşısı, Büyük İslam Tarihi, Ömer Hayyam’a Hücumlar, İman Kitabı gibi kitaplar bulunmaktadır.

Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.