Sultan II. Abdülhamid’in saltanat vezirlerinden ve Mabeyn Kâtibi Tahsin Paşa. İstanbul’da doğdu. Gençliğinde Babıali’nin kalemlerinde çalıştı ve burada kendini yetiştirdi.

Dahiliye Harfleri Dairesi’nde birinci asistan, ardından baş asistan oldu. Deniz Kuvvetleri Bakanlığı mektup muhabirliğine atandı. Buradan Sultan II. Abdülhamid’in Mabeyn’ine Baş Katip olarak atandı. Kendisine vezir ve paşa rütbeleri de verildi.

Abdülhamit Han döneminde (1876-1909) devlete sadakat ve iyi niyetle hizmet etti. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla memuriyet ve rütbesi alındı. Meşrutiyetçiler ve İttihatçılar tarafından hor görüldü. 1908’den sonra sefalet içinde yaşadı.

1910’da İstanbul’da öldü.

Tek bir sonuç gösteriliyor