Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755): Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerinden biridir. La Brède’de doğdu, hukuk okudu. Bordeaux parlamentosunun bir üyesiydi, yargıç olarak görev yaptı. Bordeaux Akademisi’ne seçildi ve makaleler yayınladı.

Ömrünü nazarî ve edebî eserlerine adayarak Fars Mektupları ile ün kazandı. 1748’de yirmi yıllık eseri Kanunların Ruhu Üzerine’yi yayınladı. Eleştiriler üzerine 1750’de kitabın bir savunmasını yazdı, ancak Katolik Kilisesi 1751’de kitabı yasakladı.

Tek bir sonuç gösteriliyor