1952 yılında İstanbul’da mutasavvıf bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Üniversite eğitimini kimya mühendisliği alanında tamamladı. Gençliğinde felsefe ile ilgilenen Sargut, büyük filozofların hayatını incelemiş ancak bu bilimin yaşanmaz bir bilim olduğu kanaatine varınca Mevlana’ya yönelmiştir.

Hocası Sâmiha Ayverdi’den etkilenerek Kur’an-ı Kerim ve mukayeseli Mesnevî tahsiline başlamış, 24 yaşında gençlerle başladığı Mesnevî çalışmaları ile geniş çevrelere hitap etmiştir.
Tasavvuf geleneğinden Ahmed er Rifâî, Ken’an Rifâî, Meşkûre Sargut ve Sâmiha Ayverdi’den etkilenen Sargut, tasavvuf çalışmalarının yanı sıra Mevlânâ, Abdülkadir Geylani, İbn-i Arabî, Mısri Niyâzvî, Cîlî ve Sultan Velûlîs Kur’an-ı Kerim’in sûrelerini açıklayan eserler yazmıştır.

Mesnevi, Füsusu’l Hikem ve Tasavvuf konularında halka açık dersler ve söyleşiler vermeye devam etmektedir. Farklı olanı değiştirmeye çalışmadan, kadın, erkek, din, mezhep, kılık, kıyafet ayrımı gözetmeksizin insanların bir arada hoşgörü içinde yaşamasını ve yaşamasını amaç edinmiştir.

Cemalnur Sargut 20 yıl kimya öğretmeni olarak çalıştı. 1966 yılında hocası Sâmiha Ayverdi tarafından kurulan Türk Kadınları Kültür Derneği’nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanı’dır. TÜRKKAD, Cemâlnur Sargut liderliğinde, tasavvufun bireylerin ve toplumların ortak dili ve nefesi olabileceği inancıyla bilim, kültür ve sanat insanlarını, manevi şahsiyetleri ve her seviyeden dinleyiciyi bir araya getiren uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir.

Tek bir sonuç gösteriliyor