Emile Zola (1840-1902): Natüralizm akımının en önemli temsilcilerinden biri olan yazar, romanları için gerekli yaşam deneyimini zorluklarla geçen gençlik yıllarında kazanmıştır.
İlk öykü kitabı Stories for the Ninon 1864’te yayınlandı. 1865’te kendi hayatından izler taşıyan Claude’s Confessions yayınlandı. Zola, romancının olayları seyirci olarak kaydetmekle yetinmemesi, duygusal ve sosyal gerçekleri bir kimyager gibi işlemesi ve insanları ve tutkularını bir dizi deneyden geçirmesi gerektiğini savundu.

1867’de yayınlanan Thérèse Raquin’den başlayarak tüm romanlarını aynı bakış açısıyla yazdı.

Meyhane (1877), Nana (1880), Yaşama Sevinci (1884), Germinal (1885) ve Toprak (1887) en bilinen romanları arasındadır.

Yaşama Sevinci’nde Zola, karşılaştığı zorluklara ve çektiği acılara rağmen yaşama sevincini ve olağanüstü saflığını hiçbir zaman kaybetmeyen, özverili Pauline’in öyküsünü ustaca anlatıyor.

Zola, romancının olayları seyirci olarak kaydetmekle yetinmemesi, duygusal ve sosyal olayları bir kimyager gibi ele alması, insanları ve tutkularını bir dizi deneye tabi tutması gerektiğini savundu.

Zola, içinde yaşadığı eski dünyanın kalıntılarını inceledi, gelecekteki bir dünyanın gerçeklerini kurmaya çalıştı. Bu amaçla yirmi iki yılda yazdığı yirmi romandan oluşan Rougon-Macquarts serisi başta olmak üzere birçok büyük eser vermiştir.

Gösterilen sonuç sayısı: 2