Farabi (870-950): Türk-İslam filozofu, astronom, müzisyen. İslam’ın Altın Çağı’nın en önemli şahsiyetlerinden biridir. Farabi, yüksek öğrenimini Bağdat’ta tamamlamış ve dönemin ünlü âlimlerinden dersler almıştır.

Aristoteles ve Eflatun’un eserlerini incelemiş, bu iki filozofun felsefelerini İslam’la bağdaştırmaya çalışmış, böylece İslam dinine felsefi bir karakter kazandırmıştır. Felsefeye mantıkla başladı ve metafiziğe odaklandı; Felsefenin dil, siyaset, doğa ve akılla ilgili dallarında eserler yazdı; Müzik aletleri geliştirdi, müzik ve psikoloji üzerine yazılar yazdı.

İslam felsefesinin gelişmesini ve korunmasını sağlamıştır. Batı ortaçağ düşüncesini etkiledi.

Tek bir sonuç gösteriliyor