İmam Kuşeyri, Horasanlı bir mutasavvıf, kelam, tefsir ve hadis alimidir. Tam adı Abdülkerim bin Hevazin bin Abdülmelik bin Talha bin Muhammed Ebu’l Kâsim el-Nişaburî el-Kuşeyrî’dir.

986 yılında doğmuş, 1072 yılında vefat etmiştir. Ebu Ali Dekkak ve Ebu Abdurrahman es-Sülemi gibi büyük sûfîlerin müridi olmuş, varoluşçu psikoterapinin öncülerinden sayılmıştır.

Eserleri arasında Letaifu’l İşarat adlı tefsir, er-Risale fi İlm-it Tasavvuf adlı tasavvufi eser, et-Tebukatü’s Süfiyye adlı biyografik eser ve el-Maani fi’l-Ahadis adlı hadis eseri bulunmaktadır.

Tek bir sonuç gösteriliyor