Akademisyen, İlahiyat Profesörü, Yorumcu, Araştırmacı, Yazar, TV sunucusu. 1965 yılında Çaykara / Trabzon’da doğdu. İlköğrenimini Çaykara’da, ortaöğrenimini Trabzon Hayrat’ta tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1987).

Aynı fakültenin Tefsir Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı (1988). Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde “Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Türk Müfessirleri” (1990) başlıklı teziyle yüksek lisans, “Necmuddin Daye ve Tasavvuf Tefsiri” (1994) adlı teziyle doktorasını tamamladı. SBE. Aynı fakültede yardımcı doçent (1994) ve doçent (2002) olarak görev yaptı. 2008 yılında profesör unvanını aldı.

Mehmet Okuyan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyesi, Temel İslami Bilimler Tefsiri ve Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Temel İslami Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Yardımcılığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Okuyan’ın makaleleri Scientific Research ve Islamic Research dergilerinde yayınlandı. TDV İslam Ansiklopedisi’nde makale yazarlığı yaptı.
Halen OMÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Başta ramazan günleri olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında dini programlar hazırlıyor ve sunuyor. 3 çocuğu var; Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Tek bir sonuç gösteriliyor