Doktora derecesini Kudüs İbrani Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2000 yılında alan Michal Biran, aynı üniversitenin Orta Asya ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesidir. Moğollar ve Türk-Tatar halkları hakkında birçok uluslararası yayın yapan Biran’ın çalışmalarından bazıları şöyle:

Qaidu and the Rise of the Independent Mongol State in Central Asia (Curzon, 1997), The Empire of the Qara Khitai in Avrasian History: Between China and the Islam World (Cambridge University Press, 2005, 2008) ve
Cengiz Han (Oxford: One World Publications, 2007).

Biran ayrıca Reuven Amitai ile Türk halkları üzerine Mongols, Turks and Others: Eurasian Nomads and the Sedentary World (Leiden: Brill, 2005) ve Eurasian Nomads as Agents of Cultural Change (Hawaii University Press, 2014) kitaplarının ortak editörlüğünü yaptı.

Tek bir sonuç gösteriliyor