Muhyiddin İbn Arabi, Almohad döneminde 27 Ramazan 560’ta İspanya’nın Murcia (Murcia) şehrinde doğdu. 8 yaşında ailesiyle birlikte bilinmeyen bir nedenle (muhtemelen babasının memuriyeti nedeniyle) İsbiliye’ye (bugünkü Sevilla) geldi.

Ailesi Arap Tayy kabilesine mensuptu. Yakın ataları hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte, ebeveynleri tarafından etkili ve saygı duyulan kişiler oldukları anlaşılmaktadır. Akrabaları arasında tasavvuf bilgisine sahip kimseler vardı. Amcası Ebu Müslim el-Havlani de kutupların ileri gelenlerinden sayılıyor.

22 R.Evvel (1239) 638 yılında Şam’da vefat etti. Mezarı Şam şehrinin dışında, Kasyun Dağı’nın eteğindedir. Sultan Selim 1500’lü yılların başında Şam’ı Osmanlı toprağı yapınca buraya türbe, cami ve imaret yaptırdı.

Gösterilen sonuç sayısı: 2