Babası, Orman Müdürlüğü’nde görevli orman müdürüydü. 1946 yılında babasının memleketi Bursa’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Bursa’da tamamladı. Ortaokulda müzik öğretmeni tarafından Bursa Öğretmenler Derneği’nde Batı müziği derslerine yönlendirildi. Bu derslere 3 sene devam etti. Daha sonra Bursa camilerinde görev yapan usta müezzinlerden özel ders aldı. Bursa Musikî Cemiyeti’ne kaydoldu ve devam etti.

Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. İstanbul’a geldiği zaman Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne girdi ve Emin Ongan’ın öğrencisi oldu. Burada tasavvuf müziğine yöneldi.

Lisans mezuniyetinden sonra hukuk müşavirliği yaptı ve 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu’nun (kurucu) genel müdürlüğüne atandı. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı’nın mensubu olan İnançer 1999 yılından ölümüne kadar bu vakfın başkanlığını yapmıştır.

1971 yılından bu yana her aralık ayında Konya’da düzenlenen Şeb-i Arûs törenlerinde mutriban takımında yer aldı. Yüksek seviyede musikî bilgisini hâizdi. Büyük usûller dahil, Türk müziği usûllerine hâkimdi. Mevlevî ayini şerifini devr-i kebir, hafif, zincir gibi büyük usullerle beraber yürütebilecek bir beceriye sahipti.

1999’dan ölümüne kadar İstanbul Cerrahî Âsitanesi’nde postnişin olarak hizmet verdi.

Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki evinde kalp krizi sonucu öldü.

Gösterilen sonuç sayısı: 8