Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865): Anarşist tezleriyle tanınan ünlü Fransız düşünür. 1840’ta yayınlanan Mülk nedir? İlk çalışmasında mülkiyeti hırsızlık olarak tanımlamasıyla ünlendi. Günümüz toplumlarının ve hiyerarşik ilkel toplumların varlık koşulunun anarşi olduğunu iddia eden Proudhon, 1848’de Kurucu Meclis’e seçildi. 1849’da karşılıksız kredinin mümkün olduğunu göstermek için halk bankasını kurdu.

Ne yazık ki bu kurum işlevini yerine getiremedi. Daha sonra ekonomik konulardan çok sosyal ve politik konulara yöneldi. Federasyon İlkesi Üzerine adlı çalışmasını yayınladıktan kısa bir süre sonra öldü.

Tek bir sonuç gösteriliyor