Şems-i Tebrizi 1185 yılında Tebriz’de doğdu. Küçük yaşta iyi bir din eğitimi aldı. Tebrizli Ebubekir Sellaf’ın müridi olan Şems, adını duyduğu bütün ünlü şeyhlerden ilham almaya çalışmış ve farklı yerlere seyahat etmiştir. Gezip dolaşmasından dolayı “Şemseddin Perende” (Uçan Şemseddin) lakabıyla anılmıştır. Ayrıca Tebriz’de tarikat beyleri ve hakikat bilginleri ona “Kamil-i Tebrizi” demişlerdir.

Sacaslı Şeyh Rükneddin, Tebrizli Selahaddin Mahmut’un halifelerinden Cental Baba Kemal ve mutasavvıf Necmüddin Kübra’dan ilham almış ve onlardan ilham almıştır. Hz. Muhammed ahlakını örnek alan Şems, sürekli bir arayış içindeydi.

Şems, Mevlana Celaleddin Rumi’nin dünyayı, kılığı ve kıyafeti önemsemediği  Onunla 3 yıllık işbirliği sonucunda hayatında yeni ufuklar açılmasına vesile olmuştur.

Tek bir sonuç gösteriliyor